Ingår fordonsskatten i månadspriset?

Nej, fordonsskatt ingår inte i månadspriset utan är en kostnad Transportstyrelsen tar ut som sedan faktureras separat via oss.

Läs mer på Transportstyrelsen webbsida när skatten faktureras.